Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 23 januari 2021. In de raadsvergadering van 19 januari 2021 heeft Jos Soons van DuurzaamWijk een oproep gedaan aan het college om naar een oplossing te zoeken voor de bewoners van het recreatiepark Kooten (Den Deel). Dit stevende af op een dreigende situatie.

Inspreektekst

‘Wij als Raad worden op dit moment overstelpt met mails en brieven over recreatiepark Den Deel. De onmacht en het onbegrip die daaruit spreken doen mij erg denken aan de Toeslagenaffaire. De gevolgen van deze affaire zijn, zoals iedereen inmiddels weet groot; slachtoffers die flink beschadigd zijn en failliet gingen en een kabinet dat valt. De algemene teneur is nu: wat kunnen we hiervan leren, zodat dit nooit meer gebeurt! Kijk ik naar de affaire rondom het recreatiepark Kooten/Den Deel dan bekruipt mij het gevoel dat we schijnbaar veel te leren hebben van deze affaire. Maar ook wij kunnen lokaal niet op de oude voet verder gaan.

Het gaat om een beperkte groep mensen die hier vaak niet eens voor hun lol zitten, maar uit nood en vaak buiten hun schuld om, op dit park terecht zijn gekomen. Sterker nog, tot voor kort verwees de gemeente zelf mensen hier naartoe. Het eerdere gedoogbeleid werd afgelopen jaar omgezet in een ontmoedigingsbeleid voor permanente bewoning. Echter tegelijkertijd is er ook in Wijk grote woningnood gaande en is het aanbod, mede door de reeds 9 maanden durende Corona, niet beter op geworden. Dus waar kunnen deze bewoners überhaupt als alternatief terecht? Wil de gemeente deze mensen daadwerkelijk uit hun woning jagen?

Ik vraag me op dit moment af: waar is de redelijkheid gebleven?

Wat heeft ervoor gezorgd dat wij nu, deze bewoners van dit park dreigen met zo’n heftig middel als dwangsommen van maar liefst €5.000,- per maand? Tot een maximum van €30.000,- zowaar… en mogelijk gevolgd door een tweede last onder dwang van €40.000,- in een keer… Het raakt me dat we dit niet vanuit gesprek maar vanuit dreiging willen oplossen. Dit brokkelt het vertrouwen van de burgers in ons (lokale) overheid verder af.

Ik doe dan ook een oprecht appel aan dit college om voor de betrokkenen, voor deze burgers van WbD, naar een oplossing te zoeken, die haalbaar is binnen een voor alle partijen redelijke termijn.

Toezegging wethouder

De wethouder heeft vervolgens toegezegd om zorgvuldig om te gaan met het beëindigen van de gedoogtermijn en maatwerk te ontwikkelen voor bewoners die in de knel kunnen geraken. Ook de Raad zal betrokken worden bij de zoektocht naar een oplossing.

Lees ook:
College trekt gedoogbeleid voor tijdelijke bewoning per april in

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha