Wijk bij Duurstede, 19 februari 2021. Op 18 januari stelde Sybren van der Velden van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college over risico's en incidenten statushouders. Op 9 februari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 19 februari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Veiligheid voor onze inwoners is voor de VVD een belangrijk onderwerp. Er is een categorie immigranten uit bv. oorlogsgebieden die met een trauma ons land binnenkomen. Ook deze mensen worden als statushouder/vergunninghouder aan onze gemeente toegewezen en worden hier woonachtig. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Zondag 10 januari voltrok zich in Montfoort een incident waarbij een meisje van 16 jaar kennelijk uit het niets werd neer gestoken door een naar het schijnt Soedanese vluchteling. De VVD wil weten wat afgelopen jaren de risico’s zijn geweest, wat er wordt gedaan om die risico’s zoveel als mogelijk te vermijden en wat onze mogelijkheden zijn om risicovolle statushouders/vergunninghouders te weigeren".

Lees hier meer artikelen over statushouders

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha