• VOF ditiswijk.nl
 • gevestigd aan Waalsteen 46
 • 3961 XC Wijk bij Duurstede

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ditiswijk.nl
Waalsteen 46
3961 XC Wijk bij Duurstede
06-18784096

Marien Stoel is de functionaris gegevensbescherming van VOF ditiswijk.nl. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

VOF ditiswijk.nl verwerkt voor drie soorten doelen persoonsgegevens. Mailadressen van afzenders van reacties op geplaatste artikelen. Mailadressen van bezoekers die zich geabonneerd hebben op onze Nieuwsbrief. Mailadressen van contactpersonen voor het plaatsen van advertenties op de website. Op ditiswijk.nl worden geen social media plugins gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOF ditiswijk.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
VOF ditiswijk.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF ditiswijk.nl) tussen zit. VOF ditiswijk.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 1. Joomla, als CMS voor onze website om onze lezers het nieuws te kunnen tonen.
 2. Google Analytics, om bezoekerstrends te kunnen analyseren om te kunnen inspelen op voorkeuren van onze bezoekers.
 3. Google Drive, voor administratieve doeleinden zoals dossiers over bepaalde onderwerpen en facturatie aan onze adverteerders.
 4. AcyMailing, voor het versturen van nieuwsbrieven waarvoor abonnees zichzelf actief hebben aangemeld
 5. Roundcube, voor het ontvangen en versturen van e-mails over content voor ditiswijk.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden


VOF ditiswijk.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


VOF ditiswijk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOF ditiswijk.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VOF ditiswijk.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


VOF ditiswijk.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze redactie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op nummer 06-18784096.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • We bewaren je persoonsgegevens voor de verzending van onze nieuwsbrief.
 • We bewaren je persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • We bewaren je persoonsgegevens om je de mogelijkheid te bieden je te abonneren op de gratis nieuwsbrief.

VOF ditiswijk.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bewaard. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mailadres > tot opzegging abonnement > voor versturen van de nieuwsbrief
 • E-mailadres > tot afloop van een geplaatste advertentie
 • E-mailadres > voor het kunnen plaatsen van een reactie op een artikel (24 mnd)
 • Personalia   > tot 24 mnd na versturen van de laatste factuur > administratief  

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha