Wijk bij Duurstede, 22 januari 2019. Vanavond werd voor de zestiende keer de gemeentelijke Vrijwilligersprijs uitgereikt. De jury heeft de winnaars gekozen op basis van de criteria: de toekomstbestendigheid, doelgerichtheid, verbindende/stimulerende factor en de bijdragen aan de lokale samenleving. Daarnaast heeft de jury meegewogen hoe lang de organisatie al actief is.

Winnaar

Dit jaar zijn tot winnaar gekozen de 128 vrijwilligers van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Aan de vrijwilligers werd een cheque uitgereikt voor een bedrag van € 1.000,-

Motivering Keuze

Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, beter bekend als het E&E, is niet meer weg te denken uit Wijk bij Duurstede. Immers, al sinds het jaar 1400 wordt in Het Gasthuis zorg aan ouderen geboden. Tegenwoordig worden de werkzaamheden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers van Quarijn. De 128 vrijwilligers ondersteunen bij, of organiseren zelfstandig activiteiten zoals: kaarten maken, zingen, koken, bloemschikken en activiteiten gerelateerd aan spel en bewegen. Daarnaast helpen de vrijwilligers bij de maaltijden, brengen ze koffie rond en maken ze met iedereen een praatje. Hierdoor vormen ze een goede aanvulling op de beroepszorg.

De tweede prijs: € 250,-

De tweede prijs is gewonnen door: De Voedselbank Kromme Rijnstreek.

De Voedselbank helpt hulpbehoevende mensen in de gemeente Wijk bij Duurstede en Bunnik met het verstrekken van voedselpakketten, met als bij-effect dat ook voedselverspilling wordt tegen gegaan. De Voedselbank draait volledig op de 63 actieve vrijwilligers. Maximaal drie jaar lang helpen ze gezinnen en individuen die als gevolg van financiële problemen tijdelijk niet in hun levensbehoefte kunnen voorzien door het verstrekken van één voedselpakket per week. Daarbij werkt de Voedselbank nauw samen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. De Voedselbank zoekt de samenwerking ook op met bedrijven uit de regio, deze bedrijven gooien soms voedsel weg omdat ze het niet meer kunnen verkopen, terwijl het nog wel een paar dagen houdbaar is. De Voedselbank wil niet dat eten wordt weggegooid, als er mensen mee geholpen kunnen worden.

De derde prijs: € 250,-

De derde prijs is gewonnen door: Scoutinggroep SeaLions Zeeverkenners De Scoutinggroep SeaLions Zeeverkenners bestond in 2018, 25 jaar. Elke zaterdag wordt er door 25 actieve vrijwilligers een uitdagend programma neergezet voor jongeren van 7 tot 19 jaar. De vrijwilligers stimulerende de jongeren om spelenderwijs verschillende vaardigheden aan te leren. Samenwerken en elkaar helpen is daarbij de kern waar het bij de Scouting om draait. De vereniging wil alle jeugd uit de gemeente kunnen bedienen, en probeert daarom de contributie zo laag mogelijk te houden. Naast de 25 vrijwilligers is er nog een groep van 15 dokwerkers (betrokken ouders van leden) actief die hand en span diensten op zich neemt voor de vereniging.

Aanmoedigingsprijs: € 250,-

De aanmoedigingsprijs is gewonnen door: De Wijkse Algemene Bond voor Ouderen (W.A.B.O.)

Hoewel de W.A.B.O pas sinds 2016 bestaat, was de organisatie daarvoor actief als de ANBO. De W.A.B.O. zet zich in voor het voorkomen van vereenzaming van ouderen door het organiseren van activiteiten met als doel om op deze wijze ‘onder de mensen’ te komen. Hierbij hebben ze een groot bereik. Op de resten van de destijds gestopte ANBO bouwde het W.A.B.O. bestuur een club, die in redelijk korte tijd 280 leden heeft gekregen. Naast activiteiten voor leden, worden er echter ook leuke dingen opgezet voor niet leden. In totaal deden dit jaar ruim tweeduizend ouderen mee aan verschillende W.A.B.O. activiteiten.

Wethouder Wil Kosterman is trots op de enorme inzet en betrokkenheid van vrijwilligers in de gemeente die zich inzetten op vele terreinen. “Dat maakt onze gemeente zo’n mooie plek om te wonen: dat onze inwoners zich willen inzetten voor een ander.”

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha